เทปพันกิ่ง

หมวดหมู่สินค้า:
เทปพันกิ่ง (Grafting Tape)
ขนาดที่ผลิตได้ (Dimension)
รายละเอียด (Description) ต่ำสุด (Min) สูงสุด (Max)
กว้าง (Width, W) 34 Inch (6 หุน) 14 Inch (1 นิ้ว 2 หุน)
ยาว (Length, L) คิดตามน้ำหนัก (By Weight) คิดตามน้ำหนัก (By Weight)
ความหนา (Tickness, T) µm 65 65
สี (Color) ตามสั่ง (By Order) ตามสั่ง (By Order)
น้ำหนัก (Weight, WT) 2.5 Kgs / แพคเล็ก 25 Kgs / แพคใหญ่