พลาสติกคลุมเห็ด

หมวดหมู่สินค้า:
พลาสติกคลุมเห็ด ชนิด LLDPE แบบใส 3 Kgs
ขนาดและการสั่งซื้อขั้นต่ำ (Sizes and Minimum Order)
ขนาด (Size) การสั่งซื้อขั้นต่ำ (Minimum Order)
Grad A 54” = 30 x 100 x 40 micron 100
Grad B 54” = 30 x 66 x 40 micron 100