ถุงซีลท้าย

หมวดหมู่สินค้า:
ขนาดที่ผลิตได้ (Dimension)
รายละเอียด

(Description)

ต่ำสุด (มม.)

Min (mm.)

สูงสุด (มม.)

Max (mm.)

กว้าง (Width, W) 150 635
ยาว (Length, L) 150 2030
ซีลท้าย (Bottom Seal, B) 7 10
ความหนา (Tickness, T) 20 µm 250 µm
พิกัดความเผื่อ (Tolerance,+/-) W, L, B ± 2mm.

T ± 5 µm.

W, L, B ± 2mm.
T ± 5 µm.
ทางเลือก(Option) Euro Hole
Round Hole

 

Handle Hole 1
เจาะรูแขวน 1

 

Handle Hole 2

เจาะรูแขวน 2