บริษัท สมบัติชายอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด เริ่มก่อตั้ง เมื่อปี 2510 ดำเนินธุรกิจทางด้าน ผลิต ถุงพลาสติก ถุงบรรจุอาหาร พร้อมด้วย ถุงพิมพ์สอดสี ระบบกราเวียร์ อันทันสมัย นอกจากนี้ยัง ผลิตถุงขยะ, แผ่นพลาสติก Green House ที่มีลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ตลอดระยะเวลา 40 กว่าปีที่ผ่านมา บริษัทได้เติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยดีตลอดมา จนกระทั่งในปี 2532 บริษัทได้ขยายกิจการ โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 15 ล้านบาท มีการจัดตั้งเป็นรูปแบบโรงงานขึ้น ในพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ บริเวณซอยประชาอุทิศ 23 เขตราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้วยการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท และเป็นการขยายกิจการ ทางบริษัทจึงย้ายโรงงานใหม่มาที่ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร ในปี 2552 มีการเพิ่มเครื่องจักรที่ทันสมัย และเพิ่มบุคลากรในด้านต่างๆ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

← กลับไปที่เว็บ บริษัท สมบัติชายอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด เริ่มก่อตั้ง เมื่อปี 2510 ดำเนินธุรกิจทางด้าน ผลิต ถุงพลาสติก ถุงบรรจุอาหาร พร้อมด้วย ถุงพิมพ์สอดสี ระบบกราเวียร์ อันทันสมัย นอกจากนี้ยัง ผลิตถุงขยะ, แผ่นพลาสติก Green House ที่มีลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ตลอดระยะเวลา 40 กว่าปีที่ผ่านมา บริษัทได้เติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยดีตลอดมา จนกระทั่งในปี 2532 บริษัทได้ขยายกิจการ โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 15 ล้านบาท มีการจัดตั้งเป็นรูปแบบโรงงานขึ้น ในพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ บริเวณซอยประชาอุทิศ 23 เขตราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้วยการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท และเป็นการขยายกิจการ ทางบริษัทจึงย้ายโรงงานใหม่มาที่ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร ในปี 2552 มีการเพิ่มเครื่องจักรที่ทันสมัย และเพิ่มบุคลากรในด้านต่างๆ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดในปัจจุบัน